Live Chat Software
תקנון האתר - איך לגרום לילדים שלנו לחייך :)
Home / תקנון האתר

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר – איך לגרום לילדים שלנו לחייך  http://make-my-kid-smile.co.il/ להלן "האתר"

בעצם אישור תקנון האתר הנך מצהיר בזאת שקראת את כל הכתוב בתקנון האתר והנך מתחייב בזאת לעמוד בכל התנאים שמופיעים בתקנון האתר.
הוראות בתקנון זה יגברו על כל פרסום  אם אכן יהיה כזה באתר בעתיד.
במידה ולא מקובל עליך סעיף מסוים מסעיפי תקנון האתר הנך מתבקש שלא לאשר את תקנון האתר.

כותבי מאמרים לאתר

1. האתר נוצר כדי לספק תכנים להורים (ולילדים) בשלל נושאים הקשורים באיך לגרום לילדים שלנו לחייך.

2. חלק מהמאמרים שמפורסמים באתר נכתבו על ידי צד שלישי, המעביר לאתר את שכתב לצורך פרסומו באתר.

3. בעת העלאת מאמר לאתר זה הנך מצהיר כי אתה הכותב ו/או בעל הזכויות היחידי למאמר והנך מעוניין לפרסם מאמר באתר זה.

4. בעת העלאת תמונות לאתר זה הנך מצהיר כי אתה הוא בעל הזכויות היחידי לתמונות והנך מעוניין לפרסם את התמונות באתר זה.

5. בעת העלאת סרט/סרטון וידאו לאתר זה הנך מצהיר כי אתה הוא בעל הזכויות היחידי לסרט/סרטון והנך מעוניין לפרסם אותו באתר זה.

6. הפרה של זכויות יוצרים תהיה באחריות כותב המאמר בלבד ואין לבעלי אתר זה כל חלק בהפרה.

7. אנו שומרים את הזכות לשנות או למחוק מאמרים או חלק מהם וחשבונות כותבים בכל עת.

8. האתר רשאי לפרסם את מאמרך באתר, בדפי הפייסבוק ובחשבונות הטוויטר של האתר, כמו גם בעדכוני,RSS ובדיוור אלקטרוני.

9. הנך מצהיר כי המאמר שהנך מעלה תואם את אופי האתר והנו בנושא איך לגרום לילדים שלנו לחייך ו/או נושא הקשור באופן ישיר לנושא זה.

10. יחסים בין האתר לכותב המאמר – שום דבר האמור בחוזה זה לא ייחשב כיוצר שותפות בין הצדדים ו/או יחסי עובד מעביד, נציגות, שליחות או סוכנות בין כותב המאמר לבין אתר איך לגרום לילדים שלנו לחייך

11.    הגבלת אחריות – בעלי אתר איך לגרום לילדים שלנו לחייך לא יישאו באחריות כלפי כותב המאמר ו/או צד שלישי כל שהוא לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מפרסום תכניו באתר.

12.   מפעילי האתר רשאים לשנות את תנאי השירות בכל עת. אין אנו מתחייבים להודיע זאת, אך נשתדל לפרסם הודעה על שינוי (אם יהיה כזה).

13.  האתר עשוי להציג פרסומות ואמצעים כלכליים נוספים בסמוך למאמר שלך ובתוכו.

14. האתר שומר על זכותו למסור פרטים אישיים ו/או חלק מהם למפרסמים ו/או לנותני שירות ו/או לכל גוף מסחרי.

15. תקנון האתר מנוסח בלשון זכר וזאת לשם הנוחות בלבד. כל התייחסות המופיעה בלשון זכר, מכוונת גם ללשון נקבה ולהפך.

16. הכותב מתחייב בזאת שהמאמר שהוא מעלה הנו בהתאם לכל דין והוא אינו מכיל, הוצאת דיבה / לשון הרע / הפרת זכויות יוצרים / צו איסור פרסום / פגיעה בפרטיות / תוכן מועתק / מידע סודי.

17.  בעת העלאת/ שליחת מאמר הנך מאשר את תקנון האתר ואת האמור בו.

תודה על שיתוף הפעולה (: